“ഈച്ചയെ തടുക്കാന്‍ പോലും ‘ദൈവ’ങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയില്ല..”

ദൈവ വിശ്വാസം പലര്‍ക്കും പലതാണ്. വിശുദ്ധ വചനങ്ങളിലൂടെ പരം പൊരുളായ ഏക ദൈവം അല്ലാഹു പഠിപിച്ച ഏക ദൈവ വിശ്വാസം പരിചയപ്പെടാം. അതോടൊപ്പം അവന്‍ തിരുത്തിയ വികല വിശ്വാസങ്ങളെയും…   1-      “ഏക ആരാധ്യനോ?!!”   അതെ, ആരധനയ്ക്കര്‍ഹന്‍ ഏകന്‍, അല്ലാഹു […]

Read More

അഹ്ലുസ്സുന്ന: മൂന്നു ധാരകള്‍

 അറിയണം … അഹ്ലുസ്സുന്നത്തി വല്‍ജമാഅയില്‍ പെട്ട എല്ലാ കക്ഷികളും, അല്ലാഹുവില്‍ വാജിബും മുസ്തഹീലും ജാഇസുമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഒരേതരം വിശ്വാസത്തില്‍ ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു.. അത്തരം വിശ്വാസ കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ധാരണം ചെയ്തു കണ്ടെത്തുന്ന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങള്‍ എന്നിവയിലും  അവയുടെ ന്യായങ്ങള്‍ സംബന്ധമായും അവര്‍ക്കിടയില്‍ ഭിന്നാഭിപ്രായം നിലനില്‍ക്കുന്നുവെങ്കിലും […]

Read More